torsdag 20 december 2012

Projektet är färdigt - reflektioner


Musik från http://freemusicarchive.org/
Memories Of Thailand (Beat Doctor's 'stuck in Britain' remix) (Risey) / CC BY-NC 3.0

Och en liten Scratchhälsning från mig också.
Klicka på bilden och kör igång från Scratchsidan genom att trycka på mellanslag.


Scratch Project

Teknikprojektet är slut. Jag måste berömma alla elever från årskurs 9 på Bergaskolan. Ni var otroligt duktiga och fokuserade på uppgiften. Ni lyckades att tänka till, samarbeta i den mindre gruppen och få till så att hela klassen löste stafettbygget. Jag hoppas att ni har fått med er lite idéer till vårens teknikarbete då erfarenheter från detta projektet kan vävas in och era kunskaper kan bedömas på ett rättvist sätt.

Hur blev det?
De tankar vi hade om att väva in Styr- och Reglerteknik genom Scratch (programmering) och Lego Wedo (sensor och motor - input och output) och tillsammans i en liten grupp lösa uppgiften fungerade riktigt bra. Samarbetet med andra grupper för att få till klassens stafettkedja fungerade också, men det kan också sätta press på de elever som kanske inte är så intresserade av teknik. Men i det hela verkade det lösa sig, genom att eleverna hjälpte varandra  och samarbetade riktigt bra..

Man kan också styra in projektet så att en boll finns med runt hela kedjan. Nu blev det ganska många "bilar" av olika slag och en del andra byggidéer. Tyvärr hann vi inte med att jobba med dokumentation och efterarbete i form av rapportskrivning eller samtal i gruppen, det kommer under vårterminen. Vi byggde på tanken - Learning by Design, en slags konstruktivistisk idé. Och det kändes som om de flesta löste uppgiften genom att testa, ompröva, diskutera, fundera och i viss mån fråga mig och läraren om lösningar.

Om man vill gå direkt på kärnan med Styr- och Reglerteknik kan man styra uppgiften mer med ex. en boll som ska föras vidare på något sätt. På så sätt kommer man ifrån den tid som läggs ned på att bygga en legokonstruktion och få den att fungera. Men då missar man, tror jag, en hel del av den konstruktionsglädje som många av eleverna kände och fick utlopp för. Learning by doing/design är inte alls fel för många av eleverna, att "bara" vara teoretisk känns inte som konstruktionistiskt hållbar idé. Entreprenörskapets kärna ställs också på prov. Hur går jag vidare när det inte fungerar? Ska vi i gruppen tänka om? Konstruera om, en exempelvis inte fungerande kuggväxel, och lära sig av misstagen, tillsammans, enskilt eller ta hjälp av andras konstruktioner. Vi uppmuntrade - Sharing is Caring och tanken på att nyttja andras tankar för att hitta lösningar.

Är då detta förhållningssätt förenligt med LGR11? Ja, säger jag. Definitivt. Det hade också varit intressant om man kunde få till ett ämnesövergripande projekt. Men tiden räckte inte till.

Men det här med att streama live? Varför gjorde ni det?
Tanken med det var delad i flera olika idéer från min sida. En av funderingarna var givetvis; fungerar det att streama live? Finns det intresse att följa en klass och en händelse i ett klassrum? Svaret är ja, det finns intresse och också från andra länder än Sverige. Det är kanske så att bloggen i sig och att jag försökte "marknadsföra" oss via olika sociala media som genererade intresset?

Livestream gjorde att eleverna fick en absolut deadline, då vi skulle visa upp oss. Den strategin fungerade till 100%. Sedan skulle vi kunna ha jobbat mer med själva livepresentationen och sändningen, men det fanns det tyvärr inte tid till.

Vi fick också en realtidsdokumentation via inspelningen, där vi kan gå tillbaka och se. Tyvärr är det inte lätt att filma live så att alla Scratchanimationer på alla skärmar kommer fram. Det hade också varit kul om man kunde Skypat någon person som avslutning. Vad tyckte du? Har vi tänkt rätt?

Hur gjorde ni när ni streamade med flera kameror?
Jo, vi använde oss av xSplit, ett lättanvänt (och billigt) program som finns på http://www.xsplit.com.  Streamingen gick genom Bambuser http://bambuser.com/ för att bäddas in i bloggen. Det är lite meckande att sätta upp, men inte alls ett oöverstigligt hinder. Vi använde en DV-kamera med mikrofon via firewire och en USB-webbkamera. Om man vill använda två USB-kameror får man ofta en krock och det funkar inte alltid bra, så därför en firewire- och en USB-kamera. Billigt blev det eftersom allt fanns redan.

Vad man kan fundera på är också om man vill få bättre ljudsynkning, då är det inte alls dumt att fixa till ett externt ljudkort med låg latency. Men det blir en annan historia.

Det vore kul med flera försök med ex. skolans egen TV-studio med livesändningar varje vecka. Varför inte?

Det hade varit kul...
Om eleverna efter projektet hade fått komma till ett studiebesök där Styr- och Reglerteknik finns synligt och begripligt. Att kunna knyta an till, teknikprogram på Gymnasiet, näringslivet och entreprenörer.

Det hade också varit kul om man byggde upp en riktigt spännande Teknikämnestråd genom hela skolan (och kanske förskolan) för att få till ett intresse hos fler elever oavsett könstillhörighet. Men det lämnar jag över till andra att ta tag i. Vi får inte glömma att regeringen, näringslivet och skolverket är intresserade att få till mer NO-teknik i skolan http://www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/nt.

Scratchprogrammering
Är det viktigt med "programmering" i skolan? Mitt svar är; Ja, men absolut inte i 80-talets form med obegriplig Basic som genererar - "Hello World". Eleverna får resonera, diskutera och fundera kring enkla lösningar på ett verkligt problem. Exempelvis; Varför måste det finnas en LOOP (för alltid i Scratch) och en IF-sats (Om i Scratch) när vi pratar sensorer och motorer i Styr- och reglersammanhang? Detta skulle vi kunna diskuterat i klassen, men det blev mer individuellt i grupperna. Tyvärr var tiden knapp. Det är den alltid, snurrar jorden fortare nu än förr?

Ja, så blev det. Hoppas att du har fått lite hum om varför vi gjorde som vi gjorde.

Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År,
Anders Berggren
IKT-pedagog
Smedjebacken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar